Het voornemen om in de Monnikenhof heel veel bomen te kappen

Geplaatst op maandag 04 augustus 2014 om 09:35 in categorie: Vianen

Zie voor voorgeschiedenis “De bomen in Vianen – de voorgeschiedenis

11 Concept Groene Kaarten

Op 8 januari 2014 is een zienswijze over  negen concept Groene Kaarten kenbaar gemaakt.  Op 10 maart 2014 is nogmaals een zienswijze kenbaar gemaakt over de twee concept Groene Kaarten voor Molenbuurt 1 en 2.  De stichting heeft daarbij  bezwaar gemaakt tegen de besluiten van het college om in de Monnikenhof  meer dan 1000 bomen te gaan kappen.

Op 20 maart 2014 reageerde de gemeente met een  zienswijzennota op de zienswijzen en bezwaren welke waren ingebracht tegen (ihb de gevolgde procedure ter vaststelling van)  de Groene Kaarten en uitvoerings- en presentatietekeningen.

Omdat geen besluit was genomen op het bezwaar tegen het voornemen om bomen te kappen heeft onze stichting op 4 april 2014 het college in gebreke gesteld 

Op 9 april 2014 heeft het college besloten.

Op 2 mei 2014 diende onze stichting een beroepschrift in tegen de besluiten om nog eens meer dan 1000 bomen te kappen, een voornemen dat onmiskenbaar blijkt uit enkele genomen collegebesluiten.

Op 30 juni 2014 ontvingen wij van de rechtbank het verweerschrift  dd 25 juni 2014 van de gemeente.