11 februari 2016 – Petitie met 81.227 handtekeningen vraagt aan Tweede Kamer aandacht voor luchtkwaliteit

Geplaatst op zondag 06 maart 2016 om 19:37 in categorie: Vianen

62

 

Milieudefensie heeft met vele vrijwilligers vanaf 15  januari 2015 tot en met 14 januari op 58 meetpunten in Nederland maandelijks de gemiddelde NO2-concentratie gemeten. De meetpunten bevinden zich voornamelijk in-  of in de omgeving van –  steden. Inmiddels zijn de eerste jaargemiddelden berekend.  De resultaten zijn te vinden op de website van Milieudefensie.

https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/nieuws/ruim-80-000-mensen-vragen-tweede-kamer-om-gezonde-lucht.

Op 11 februari 2016 heeft Milieudefensie in Den Haag een petitie aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie om de aandacht te vestigen op de slechte luchtkwaliteit in Nederland. Vanuit het hele land waren betrokkenen naar Den Haag gekomen. Ook onze stichting was daarbij vertegenwoordigd.

 

Ook voorzitter Peter Grobben zette een monster vuile Viaanse lucht naast vele ander monsters lucht in de demonstratiekast van Milieudefensie.

33DSC04030

Gebleken is dat op een aantal meetpunten de Europese grenswaarde voor NO2 van 40 µg/m³ is overschreden. Overal wordt het door de WHO aanvaardbaar geachte jaargemiddelde van 16 µg/m³ overschreden. Met in gedachten de situatie in Vianen, waar pal naast de A2 aan de Wilhelminastraat nieuwe woningen worden gebouwd, is gekeken naar vergelijkbare situaties, zoals onder meer de Parallelweg in Maastricht (jaargemiddelde 44 µg/m³) en de Valkenburgerstraat in Amsterdam (bij de IJ-tunnel, jaargemiddelde 44 µg/m³).

Met een modelberekening is gebleken dat bij de Wilhelminastraat in 2014 de grenswaarde voor NO2 werd overschreden. Omdat ervan mag worden uitgegaan dat de emissie door verkeer van de A2 en de Hoefftlaan zal verbeteren achtte de Raad van State het aannemelijk dat in 2015 geen sprake meer zal zijn van overschrijding van de wettelijke grenswaarde en is groen licht gegeven voor de bouw van woningen tegen de A2.