Willen de inwoners Vianen wel drie windturbines met een ashoogte van 100 meter en wieken met een lengte van 65,5 meter in de Polder Autena?

Geplaatst op donderdag 31 juli 2014 om 11:37 in categorie: Landschapsvisie, Vianen, Windturbines bij ecoduct over A2

Eneco heeft verzocht om drie gigantische windturbines in de Polder Autena te mogen plaatsen. Het college van B&W van Vianen heeft welwillend op het verzoek gereageerd en heeft Eneco een bestemmingsplan laten ontwerpen. Het ontwerp bestemmingsplan lag tot en met 29 juli 2014 ter visie.

De gemeente  blijkt maar een gering aantal inwoners summier te hebben geïnformeerd over het plan en heeft het informeren van burgers tot dusver grotendeels aan Eneco overgelaten.

slagschaduw

Woningen (tot ongveer 2 km van het windpark) zullen blijkens de kaart hierboven te maken krijgen met onder meer slagschaduw.

Een groep verontruste inwoners is een aktie Bescherm Autena gestart. Inmiddels zijn ongeveer 1000 reacties (handtekeningen en zienswijzen) verzameld en bij de gemeente bezorgd. Op 29 juli 2014 heeft het Team Bescherm Autena een persbericht verzonden. De akties worden gesteund door honderden verontruste inwoners, vooral  uit Hagestein en de Monnikenhof, en diverse verenigingen en stichtingen, die zienswijzen hebben ingediend. Ook de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. heeft een zienswijze  in gediend.

De gemeente Vianen (19.700 inwoners) is van plan om van de 65,5 MW aan windturbines, die in de provincie Utrecht (1,25 miljoen inwoners) moeten worden neergezet, 13,5 MW (20 %) aan windturbines in de polder Autena neer te laten zetten.

Op 30 september 2014 besluit de gemeenteraad van Vianen of de drie windturbines in de Polder Autena mogen komen.

Eerder hebben de gemeenteraden van Utrecht (Lage Weide), Wijk bij Duurstede, Woerden en Lingewaal (Spijk) voorstellen afgewezen om binnen hun gemeenten windturbines te plaatsen.

Overal in Nederland komen verontruste inwoners in verzet tegen de plannen om voor 2020 op land een vermogen van 6000 MW door windturbines te realiseren.

In een artikel in de Leeuwarder Courant van 10 juni  2014 schrijft emeritus hoogleraar geografie P. Lukkes wat hij van de plannen vindt.