Help bij deze website

De website kent een aantal vaste navigatie onderdelen: Menu, Recente berichten en Berichten per categorie

Menu

Rechtsboven op de websitepagina  vindt u  het  menu met vier keuzemogelijkheden: Nieuws,  Archief, Over de stichting en Help

Start
Wanneer u hier op klikt, komt u op de Startpagina. U  krijgt alle berichten in volgorde van publicatie (de nieuwste bovenaan) te zien.

Archief
Wanneer u hier op klikt , komt u op  de Archief-pagina.  Hier vindt u  de berichten zowel  op  maand  van publicatie  als op categorie (onderwerp) gesorteerd. U kunt hier ook naar woorden of delen daarvan in alle berichten zoeken.

Over de stichting
Wanneer u hier op klikt, komt u op de pagina met informatie over de Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken

Help
Wanneer u hier op klikt, komt u op de pagina met informatie over het gebruik van deze site.

 

Recente Berichten

In dit onderdeel worden 10 meest recente berichten getoond.
Door op  een bericht te klikken wordt de volledige tekst ervan getoond.

 

Berichten per categorie

Hier vindt u de berichten naar onderwerp gesorteerd.  Een categorie geeft het onderwerp aan dat in een bericht besproken wordt.

In een bericht kunnen meerdere onderwerpen aan de orde komen. Een bericht kan daarom bij meerdere categorieën zijn ingedeeld.

Wanneer u op een categorie klikt worden de eerste regels van de bijbehorende berichten getoond.

Klik vervolgens op de titel van het bericht of op het [..]-symbool aan het eind van de berichttekst om het gehele bericht te lezen.

 

Welkomstscherm

Door op de titel van de website te klikken keert u terug in het welkomstscherm.

 

Navigatie in Berichten

Wanneer u klikt op een onderstreept woord in een bericht dan verschijnt het
betreffende document of wordt een film of geluidsfragment afgespeeld.