Kwaliteit van de Viaanse buitenlucht is niet in orde

Geplaatst op donderdag 06 maart 2014 om 21:07 in categorie: Buitengewoon, Hoef en Haag, Vianen, Wilhelminastraat e.o.

De Luchtnota

In 2011 stelde de gemeenteraad van Vianen een Luchtnota vast. Daarin zijn de volgende doelstellingen opgenomen

– Een goede luchtkwaliteit als basis voor een gezonde leefomgeving;

– Bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

– Een gemeentelijk (afwegings)kader voor de luchtkwaliteit

Daarmee wordt geen rekening gehouden in het project Buiten Gewoon en ook niet bij de bestemmingsplannen Wilhelminastraat e.o. en Hoef en Haag . Uit verschillende milieurapportages, zoals het milieu jaarplan 2009 en het Milieuadvies bestemmingsplan Kom te Vianen , blijkt dat de Luchtkwaliteit in Vianen op de grens balanceert van de Europese grenswaarden.

In het AD  en de NRC   van 11 juli 2013 wordt melding gemaakt van een  artikel in het medisch wetenschappelijk tijdschrift The Lancet over de resultaten van een onderzoek aan de universiteit van Utrecht.  Daarbij een reactie van het Longfonds, waarin waarin wordt gesteld dat het gezondheidstechnisch niet handig is om scholen naast drukke wegen te plaatsen. Maar dat gemeenten dat advies in de wind slaan.

In de NRC van 9 december 2013  is op pagina 2  en pagina 7  opnieuw melding gemaakt van onderzoeksresultaten. Daaruit blijkt dat de Europese streefwaarden voor fijnstof te hoog zijn. Bij die waarden zijn gezondheidseffecten en een gemiddeld kortere levensduur aangetoond.

Dat de gemeente Vianen  een nieuwbouwwijk plant bij knooppunt Everdingen en toestaat dat in plaats van 50 woningen aan de Wilhelminatsraat 70 nieuwe woningen worden gebouwd naast de A2, is  vanuit deze optiek onverantwoord.

Zie ook de info op  http://www.ggdru.nl/themas/milieu-en-gezondheid/lucht.html van de regionale GGD Utrecht.